تبلیغات
Taktir Bandرپلرزه وسیه - :. اعضـــــM e m b e r sــــــای رپلـــــR a p l a r z e hـــــرزه .:

Taktir Bandرپلرزه وسیه
 khob mikham asaye raplarzeh ro moarefi konam

bia edame matlab


رپـلرزه تهـران : مهیار دمیس علی سونامی. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raplarzeh Tehran : Mahyar Demise Ali Sonami
وست بتالیون : وحید پاتریکس اشکان کلیپر وحید فلو رضـا آرز . . . . . . . . . . .. ... .. . . West Battalion : Vahid Patrix Ashkan Clipper Vahid Flo Reza Arez
تولید کنندگان : میلاد 3نقطه نریمان رستگار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Producers : Milad 3Noghteh Nariman Rastegar
سرگروه : سهند کوازی . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . Head : Sahand Quazi
گرافیکـــ : پارسالیپ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graphics : Parsalip
اینترنت : سعید اف اچ اچ . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Internet : Saeed FHHرپـلرزه آمریکا : موژان وای زی سامان پی آی مهراد زی آی موراکــــ . . . . . . . . . .. ...... .. . . Raplarzeh USA : Mojan YZ Saman PI Mehrad ZI Moe Rock
تولید کننده : آرتـم . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . Prodiucer : Artem


رپـلرزه مالزی : مرژاکــــ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raplarzeh Malaysia : Merzhak


رپـلرزه مشهـد : باس داگــــ آزاد فرزاد حل . . . . . . . . . . .. . .. . . . ... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . Raplarzeh Mashhad : Boss Dogg Azad Farzad Hell


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 12 بهمن 1390 توسط GUEVARA M.R.KHP
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک